Tuesday, January 30, 2007

ALICE IN WONDERLAND

Voor vice-president Dick Cheney is de oorlog in Irak een groot succes. De vice blijft bij zijn eerdere uitspraken dat de opstandelingen in Irak aan hun laatste stuiptrekkingen toe zijn. Het blijft wat hem betreft volle kracht vooruit ook al hebben de Amerikaanse kiezers het beleid van de regering Bush over Irak in de tussentijdse verkiezingen van 7 november massaal afgestraft.

Over die verkiezingen heeft de vice-president overigens ook zo zijn eigen opvattingen. Toen Chris Wallace van Fox News (het geliefkoosde station van Cheney) hem daarover ondervroeg was zijn reactie:

Een president die een knip voor zijn neus waard is kan het zich niet veroorloven beslissingen van die draagwijdte te nemen op basis van opiniepeilingen. De peilingen veranderen van dag tot dag.

Toen Wallace hem erop wees dat het niet om opiniepeilingen maar om verkiezingen ging volhardde Cheney: de opiniepeilingen veranderen van dag tot dag, van week tot week.

Een paar weken later deed de vice-president zijn good news show nog eens over op CNN. De kritiek dat de geloofwaardigheid van Cheney en zijn baas behoorlijk is aangetast door de blunders en de misrekeningen in Irak deed Cheney af als hogwash (onzin).

Kort daarop ontstond een bitsige discussie tussen de vice-president en anker Wolf Blitzer over de zwangerschap van Cheneys lesbische dochter Mary. De Republikeinse partij van Cheney en haar Christelijk Rechtse basis zien homoseksuele relaties om het zacht uit te drukken niet zo zitten, wat de vice-president in een wat oncomfortabele positie plaatst als het om zijn dochter gaat.


No comments: