Thursday, March 29, 2007

IN DE BOOT GENOMEN

Swiftboaten is een werkwoord. Het betekent: door een leugencampagne een publieke figuur discrediteren en politiek onschadelijk maken. Het woord dankt zijn oorsprong aan de Swift Boat Veterans for Truth, een groep die in 2004 vakkundig John Kerry's kansen op het presidentschap torpedeerde. Toegegeven, de toenmalige democratische kandidaat heeft zelf in aanzienlijke mate tot zijn afgang bijgedragen onder andere door de Swift Boaters niet kordaat genoeg en op tijd van antwoord te dienen.

fox.jpgMaar zie, nu komt loontje om zijn boontje. Sam Fox, één van de financiers van de Swiftboaters die door president Bush uitgekozen werd om ambassadeur te worden in België is nu zelf getorpedeerd door John Kerry en de andere leden van de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken die zich tegen zijn kandidatuur verzetten. President Bush zag de bui hangen en liet zijn kandidaat-ambassadeur hoog en droog hangen.

De senatoren vonden dat het geen pas gaf iemand tot ambassadeur te benoemen die door een moddercampagne te financieren als het ware de personificatie is van de minder fraaie kanten van het Amerikaanse politieke systeem. Fox is 77, zakenman en filantroop en voorzitter van de Republikeinse Joodse Coalitie. Hij is ook één van de voornaamste geldschieters van de Republikeinse partij . Sinds 1990 heeft hij volgens officiële cijfers 1 miljoen dollar aan Republikeinse kandidaten geschonken en hij mag zich een Bush Ranger noemen omdat hij meer dan 200000 dollar bijeenbracht voor de presidentscampagne van George W.

Maar daar is niet het geld bij gerekend dat naar zogenaamde 527's gaat: groepen die met een kandidaat of een partij gelieerd zijn maar die niet onderworpen zijn aan de wetgeving over de financiering van politieke campagnes.
Het zijn die groepen die meestal verantwoordelijk zijn voor de meest dubieuze verkiezingspropaganda en voor regelrechte moddercampagnes. De kandidaat of de partij in kwestie kan dan altijd de handen in onschuld wassen: het zijn over-enthousiaste sympathisanten die over de schreef gaan.

k000148.jpgJohn Kerry had destijds in Vietnam een Bronzen Ster, een hoge militaire onderscheiding, gekregen voor zijn actie onder vijandelijk vuur. Hij had gewonde kameraden geëvacueerd met een speedboat en was daarbij zelf ook gewond geraakt. Na zijn terugkeer uit Vietnam ging Kerry een leidende rol spelen in de anti-oorlogsbeweging en zijn campagne in 2004 stond voor een groot deel in het teken van het verzet tegen de oorlog in Irak.De Swift Boaters die beweerden samen met Kerry in Vietnam te hebben gevochten vertelden dat de latere presidentskandidaat het verhaal van zijn heldendaden had verzonnen, dat zijn verwondingen niets te betekenen hadden en dat Kerry door zich tegen de oorlog te keren zijn land en zijn kameraden had verraden. Kerry vond de beschuldigingen zo grotestk dat hij pas later in de campagne agressief weerwerk begon te leveren, maar toen was het kwaad al geschied.

Als er van karaktermoord en moddercampagne sprake is hoeft het niet te verbazen dat de naam Karl Rove opduikt. De naaste adviseur van de president heeft zich terzake een stevige reputatie opgebouwd en ook nu is de discrete hand van de architect op de achtergrond te ontwaren.De voornaamste financier van de Swift Boat Veterans for Truth, Bob Perry, was een zakenpartner van Rove in de jaren tachtig en de juridische adviseur van de groep was Benjamin Ginsberg, de raadsman van de Bush-Cheney campagne in 2004. Ginsberg moest ontslag nemen toen zijn rol in de Swiftboating van Kerry openbaar werd gemaakt.

Dat een vriend van de president en geldschieter beloond wordt met een ambassadeurspost is niet ongebruikelijk in de politieke zeden in Washington. Maar president Bush heeft blijkbaar een ongelukkige hand in zijn benoemingen. Harriet Miers, de voormalige juridisch adviseur van de president zag zich gedwongen haar kandidatuur voor het Hoog Gerechtshof in te trekken na een storm van protest uit ultra-conservatieve hoek. Niet veel beter verging het Bush met zijn kandidaat-ambassadeur voor de Verenigde Naties, John Bolton.
Ook Bolton nam ontslag nadat Bush hem via een recessbenoeming tijdelijk de baan had bezorgd. Het was duidelijk dat Bolton de bevestigingsprocedure in de Senaat niet zou overleven. Het Congres gaat volgende week met reces en ook Fox zou dan in theorie via een recess benoeming toch nog in Brussel kunnen belanden. Maar president Bush is al in een ernstig conflict met de wetgevende macht verwikkeld over Irak en een nieuwe krachtmeting over de ambassadeur in België kan hij missen als kiespijn.


No comments: