Monday, March 28, 2005

Schiavo en religieus rechts

De zaakSchiavo heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe sterk de lobby is van de Evangelicals – de extreem conservatieve religieuze groepen die president Bush aan zijn tweede ambtstermijn hebben geholpen.

Zij hebben van de zaak Schiavo een strijdpunt gemaakt dat zelfs hun jarenlange kruistocht tegen abortus voor even op de achtergrond heeft geplaatst. Zij zijn het die het een week geleden voor mekaar brachten dat het congres uit paasreces werd teruggeroepen en dat op een zondagnacht een wet werd goedgekeurd die het leven van Terri Schiavo moest redden. De president kwam speciaal uit zijn buitenverblijf in Texas naar Washington terug om in het holst van de nacht de noodwet te tekenen.

De leider van de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Tom de Lay, die dicht bij de evangelicals staat, stak het niet onder stoelen of banken. In een besloten vergadering van christelijke leiders zei hij dat Schiavo door God is gezonden om hem en de christelijke zaak vooruit te helpen. Delay staat zelf onder verdenking van onethisch gedrag en dat is - zegt hij - het gevolg van de kuiperijen van zijn vijanden die ook de vijanden van de christenen zijn. In de senaat cirucleerde dat bewuste weekend ook een memo - naar verluidt van de Republikeinse partijleiding - waarin erop gewezen werd dat de christelijke basis "opgetogen" zou zijn over het drastische optreden van de senatoren en de leden van het huis ten voordele van Schiavo.

Maar wie zijn deze evangelicals die er zo makkelijk in lijken te slagen de politieke agenda naar hun hand te zetten. Het is in werkelijkheid een bonte verzameling van uiterst conservatieve katholieken, anti-abortusactivisten die het geweld niet schuwen en fervente gelovigen die ervan overtuigd zijn dat het einde der tijden nakend is.

Zo is er bijvoorbeeld Randall Terry, één van de luidruchtigste woordvoerders van de familie Schindler. de ouders van Schiavo, haar broer Bobbie en haar zus Suzan. Randall Terry heeft een lange staat van dienst als activist, maar hij is verre van onbesproken. Hij liep verschillende veroordelingen op voor geweld en beschadiging van privé-bezit toen hij in de jaren tachtig en negentig gewelddadige acties voerde bij abortusklinieken. Een naaste medestander van hem vermoordde zelfs een dokter die in zo een kliniek werkte. Randall Terry is gescheiden en zijn eigen kerk beschuldigt hem van “zondige gedragingen en gesprekken met zowel getrouwde als ongetrouwde vrouwen.” Randall heeft zich nu tegen goeverneur Jeb Bush van Florida gekeerd omdat die er niet is in geslaagd Terri Schiavo uit de verzorgingsinstelling te ontvoeren en haar leven te redden. Hij zal daarvoor boeten in de hel zegt Randall Terry.

Jeb Bush is een uiterst conservatieve katholiek. Zijn broer de president hoort tot Southern Baptists, één van de invloedrijkste groepen van zogenaamd evangelische christenen.
Maar ook die groep is onderling verdeeld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tegenstrijdige standpunten in verband met het milieu. Een deel van de christenen vindt dat we zorgvuldig met de schepping moeten omgaan. Dat zijn de mensen die met een bumpersticker rondrijden waarop de vraag: Met welke auto zou Jezus gereden hebben? Het antwoord is: zeker niet met zo een brandstofverslindende SUV of terreinauto die nu zo populair is in Amerika. Eind vorig jaar deed een groep evangelische christenen een “Evangelisch oproep tot burgerlijke verantwoordelijkheid” waarbij werd gesteld dat de regering de verplichting heeft “haar burgers te beschermen tegen de gevolgen van milieuverloedering.”

Maar een andere fractie van religieus rechts vindt dan weer dat het einde der tijden heel nabij is. Op christelijke websites is te lezen op welke precieze datum een selecte groep christenen rechtstreeks in de hemel zal worden opgenomen. De anderen zullen samen met de aarde vernietigd worden en dus is er geen tijd voor futiliteiten als zorg voor het milieu. Meer nog: tsoenami’s, klimaatverandering, sprinkhanenplagen en droogtes zijn de duidelijke voortekenen van het op handen zijnde Armageddon. Miljoenen christenen in de Verenigde Staten geloven deze onzin net zoals ze geloven dat het scheppingsverhaal in de bijbel letterlijk moet worden genomen.

Maar misschien hebben de fanatieke christenen als Randall Terry zich vergist toen ze de zaak Schiavo aangrepen om hun politieke agenda erdoor te drukken. Want wat blijkt: niet alleen is een meerderheid van Amerikanen van oordeel dat de rechtbank gelijk had toen hij beval de kunstmoedige voeding van Terri Schiavo te beëindigen – ook bij de christelijke achterban denkt een meerderheid er net zo over. Volgens een opiniepeiling van het weekblad Time staat 59% van de Amerikanen achter de beslissing en 53% van de evangelische christenen. Overigens denkt nietminder dan 75% dat de zaak Schiavo door de rechtse republikeinen is misbruikt om er politieke munt uit te slaan en de populariteit van president Bush is met 45% op een absoluut dieptepunt in zijn presidentsschap gezakt.

Johan Depoortere
Radionieuws
Tampa

No comments: