Sunday, December 31, 2006

STEMMEN UIT DE BUNKER

Heel even leek het erop dat het Witte Huis wakker was geworden. De commissie Baker Hamilton blies met haar rapport over Irak een portie realisme in het politieke lichaam. De Republikeinen in het Congres leken even te bekomen van de klap die ze op verkiezingsdag hadden gekregen: Baker Hamilton bood hun zonder al te veel gezichtsverlies een uitweg uit het Iraakse moeras. Zelfs president Bush beloofde dat hij ernstig rekening zou houden met de conclusies van het rapport. Maar toen hij Donald Rumsfeld uitzwaaide, prees hij de architect van de rampzalige oorlog. Daarna trok hij zich met zijn vice-president Dick Cheney en zijn naaste omgeving terug in de bunker. Hoezeer Bush en zijn raadgevers in een zeepbel leven zeggen ze met hun eigen woorden.

Er gebeuren veel goede dingen in Irak die niet in de media terug te vinden zijn. Ik begrijp waarom de publieke opinie is zoals ze is, namelijk door wat we dag na dag in de media zien. Het is zeker geen bemoedigende berichtgeving.

Laura Bush op MSNBC 14 december 2006:

Het geweld in Irak wordt aanzienlijk onderbelicht in de rapportage. (…) Op één enkele dag in juli 2006 werden 93 aanvallen of gewelddaden van enige betekenis vermeld. Maar een zorgvuldige analyse van alle rapporten bracht 1100 gewelddaden aan het licht voor die ene dag.

Uit het rapport van de Studiegroep Irak

Als je iedere keer als een bom ontploft in Bagdad zou kijken naar wat er gebeurt dan zou je denken dat het hele land in brand staat. Maar als je er over vliegt dan is dat gewoon niet zo. Mensen werken op het veld en auto’s staan in de rij om te tanken.

Donald Rumsfeld 19 december

We zijn aan de winnende hand in Irak, absoluut

President Bush vóór de Congresverkiezingen van 7 november

De vooruitgang in Irak gaat niet zo snel als ik had gehoopt.

President Bush 13 december

We winnen niet in Irak, maar we verliezen ook niet.

President Bush 19 december

De situatie in Irak is ernstig en verslechtert

Uit het rapport van de Studiegroep Irak

De opstandelingen zijn aan hun laatste stuiptrekkingen toe.

Vice-president Dick Cheney juni 2005

Dondald Rumsfeld is de beste minister van Defensie die de Verenigde Staten ooit hebben gehad,

Vice-president Dick Cheney bij het afscheid van Rumsfeld

Vanuit een marketing standpunt lanceer je geen nieuw product in augustus.

Voormalige chef staf van het Witte Huis Andrew Card in 2002 over de beslissing om de oorlog in Irak pas na de zomer aan het Amerikaanse publiek te “verkopen.”

Het is wellicht niet populair bij het publiek, maar dat doet er niet toe. We gaan door met wat we denken de goede richting te zijn. (…) en dat is de overwinning in Irak. Het is wat dat betreft volle kracht vooruit.

Dick Cheney vier dagen vóór de Congresverkiezingen van 7 november.

Op de duizend man personeel van de Amerikaanse ambassade in Bagdad zijn er 33 die het Arabisch machtig zijn. 6 van hen spreken de taal vloeiend.

Uit het rapport van de Studiegroep Irak

De bestuurder moet het stuur ten allen tijde met beide handen vasthouden.

Uit het verkeersreglement voor Irak opgesteld door het voorlopig bewind onder ambassadeur Paul Bremer.

Ik moedig u allen aan méér te shoppen!

President Bush op zijn laatste persconferentie van het jaar.

Johan Depoortere

dinsdag 26 december 2006

No comments: