Sunday, June 11, 2006

3 zelfmoorden in Guantanamo

Niet 1 (één) gevangene van Guantanamo is beschuldigd van terrorisme of van welke misdaad ook. Tien van de naar schatting 450 moeten binnenkort voor een speciale militaire commissie verschijnen om zich te verantwoorden voor "samenzwering om oorlogsmisdaden te begaan,"een uiterst vage beschuldiging. Het Hoog Gerechtshof moet zich binnenkort uitspreken over de grondwettelijkheid van de speciale militaire rechtbanken.
President Bush beseft dat hij daar een probleem heeft en hij wil van Guantanamo af. Daarom wil hij de gevangenen naar hun land van herkomst sturen. Dat ze daar gefolterd worden of erger is een zorg voor later.

No comments: