Sunday, July 24, 2005


Voorstanders van de huidige abortuswetgeving (Roe v. Wade) vrezen dat de klok wordt teruggedraaid Posted by Picasa

No comments: