Sunday, July 24, 2005


Het Hoog Gerechtshof tijdens de laatste zitting van het jaar. Vandaag wordt beslist of de Tien Geboden een plaats verdienen in rechtszalen en andere openbare plaatsenj Posted by Picasa

No comments: