Tuesday, April 19, 2005

TERRORISTEN EN TERRORISTEN

De landen die terroristen herbergen zijn even schuldig als de terroristen zelf. Die woorden van president George W. Bush zouden wel eens als een boemerang in zijn gezicht kunnen terecht komen. Binnenkort moet de Amerikaanse overheid namelijk beslissen over de asielaanvraag van Luis Posada Carriles, een 77-jarige Cubaan met een sinister verleden en een CIA-achtergrond, een terrorist die trots is op zijn terreurdaden.

Luis Posada Carriles heeft een resem aanslagen en moordcomplotten op zijn palmares. Hij is één van de veteranen van de desastreuze invasie in de Cubaanse Varkensbaai (in Cuba beter bekend als Playa Girón) toen Cubaanse bannelingen in april 1961 het piepjonge revolutionaire regime van Fidel Castro probeerden omver te werpen. De oudgedienden van die veldslag hebben zich nooit bij de smadelijke nederlaag neergelegd en ze zijn tot alles bereid en in staat om Fidel ten val te brengen of - beter nog - te vermoorden. Posada organiseerde de aanslag op een passagiersvliegtuig in 1976 waarbij 73 onschuldige passagiers en bemanningsleden omkwamen, onder hen de nationale schermploeg van Cuba. Een reeks bomaanslagen tegen Cubaanse hotels kostte in 97 het leven aan een jonge Italiaanse toerist. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zei Posada achteraf zonder een zweem van spijt over zijn terroristische activiteiten.

De naam Posada Carriles duikt met die van een dozijn anderen op in zowat alle onfrisse zaken van de voorbije halve eeuw: van de Watergate-inbraak die Richard Nixon tot aftreden dwong over het Iran-Contragateschandaal tot de moord op de Chileense diplomaat Letelier in de straten van Washington in 1976. Volgens sommige liefhebbers van complottheorieën waren diezelfde oudgedienden van de Varkensbaai ook van nabij betrokken bij de moord op Kennedy. De andere namen zijn bijvoorbeeld Felix Rodriguez die de operatie leidde om Che Guevara in Bolivië te vatten en te vermoorden, Howard Hunt één van de inbrekers in het Watergatecomplex in 1973 en Orlando Bosch, samen met Posada betrokken bij de aanslag op het Cubaans verkeersvliegtuig waarbij 73 doden vielen: de eerste terroristische aanslag tegen een vliegtuig in het Noordelijk halfrond. Toen Bosch in Miami voor zijn aandeel in die terreurdaad in de gevangenis was terecht gekomen zorgde George Bush, de vader van de huidige president, ervoor dat hij tegen de zin van het FBI en het ministerie van Justitie vrij kwam.

De banden van dat stelletje figuren met de mafia en de CIA zijn onmiskenbaar. De familie Bush is op haar beurt nauw verbonden met de geschiedenis van de CIA en de geheime operaties in het Caraïbisch gebied. George Bush senior stond aan het hoofd van de CIA vóór hij vice-president werd onder Ronald Reagan en daarvóór was hij van nabij betrokken bij de voorbereiding en de organisatie van de invasie in de Varkensbaai. De familie Bush heeft de contacten met de oudgedienden van Playa Girón nooit verbroken. Jeb Bush, de broer van de president en goeverneur van Florida is niet alleen beste maatjes met de felle anti-Castro Cubanen die al decennia lang in Miami plannen smeden om Fidel te vermoorden en het eiland te heroveren, hij heeft ook hun stemmen en hun verkiezingsbijdragen nodig. Wellicht daarom ondertekende hij vorig jaar mede een brief van Cubaanse leden van het Huis in Florida waarin de vrijlating werd geëist van verschillende Cubaanse militanten die wegens politieke gewelddaden in de gevangenis zitten. Kort daarop kwamen de twee Cubanen vrij die voor de moord op Letelier en zijn Amerikaanse medewerkster Ronnie Moffitt waren veroordeeld

Posada zat wegens zijn aandeel in de aanslag op het Cubaanse lijntoestel tot 1985 in een gevangenis in Venezuela. Hij ontsnapte vermoedelijk met de steun van de CIA en de Cubaanse gemeenschap in Miami. Even later dook hij op in El Salvador waar op dat moment een burgeroorlog aan de gang was tussen een linkse guerrilla en paramilitaire doodseskaders die royale steun kregen van de regering Reagan. Posada Carriles was één van de tussenpersonen die er ook voor zorgden dat de Contra’s – de anti-Sandinistische opstandelingen in Nicaragua - ruimschoots van wapens, munitie en financiële middelen werden voorzien. Ronald Reagan loog het Amerikaanse publiek voor maar toen de waarheid aan het licht kwam was het Iran-Contragateschandaal geboren. De regering Reagan (Bush was zijn vice-president) verkocht wapens aan de mullahs in Iran om Amerikaanse gegijzelden in Libanon vrij te krijgen (hoewel Reagan beweerde dat hij nooit met terroristen zou onderhandelen). De opbrengst van die wapenverkoop ging naar de Contra’s in Nicaragua die zich schuldig maakten aan slachtpartijen onder de burgerbevolking en een lamentabele staat van dienst hadden op het vlak van de mensenrechten. Posada Carriles en zijn Cubaanse buddies organiseerden de transporten en de sportvliegtuigjes die met wapens in Centraal Amerika landden gingen gevuld met cocaïne naar de States terug: twee keer kassa. Nog een andere figuur die in die periode een prominente zij het duistere rol speelde is onlangs weer opgedoken. John Negroponte, toen ambassadeur in Honduras, werd in februari door president Bush tot baas van alle inlichtingendiensten benoemd.

Maar terug naar Luis Posada Carriles. Tussen de jaren tachtig en 2000 wordt nog weinig van hem vernomen, maar zelf verklaart hij trots dat hij de organisator is van een reeks aanslagen op Cubaanse civiele, militaire en commerciële doelwitten. Hij komt weer in de gevangenis terecht als hij Fidel probeert te vermoorden tijdens diens bezoek aan Panama tijdens de Iberisch-Amerikaanse top in 2000. De aftredende Panamese president Mireya Moscoso, die goede banden onderho9udt met de Cubaanse leiders in Miami liet hem met drie van ziijn handlangers in augustus vorig jaar vrij. De drie vlogen via recta naar Miami waar ze als helden werden ontvangen maar Carriles zelf verdween in de mist tot hij vorige maand in Florida opdook. Volgens Fidel Castro is hij over zee gekomen en Castro kon zelfs de naam van de in Miami geregistreerde boot en van een paar bemanningsleden opnoemen die hem aan land hebben gebracht. Een paar weken geleden heeft hij officieel politiek asiel aangevraagd en de regering Bush daarmee in een bijzonder lastig parket gemanoeuvreerd.

Posada Carriles is volgens alle definities van het woordenboek een moorddadige terrorist die er blijkbaar zonder de minste moeite in geslaagd is de Verenigde Staten binnen te komen.
Ofwel zijn de kustwacht en de immigratiediensten medeplichtig ofwel is de grens zo lek als een zeef. De conservatieve commentator Lou Dobbs reciteert in zijn rubriek op CNN dag na dag een litanie jammerklachten over de illegale vreemdelingen die in Texas de Rio Grande oversteken of over de omheining klimmen, en over het gevaar van de mogelijke terroristen die op die manier het land binnenkomen. Ik heb hem nog met geen woord over Carriles horen reppen.

Fidel Castro is niet van plan de kans te laten liggen om de dubbele moraal van de regering Bush tot op het bot voor zijn eigen politieke propaganda uit te buiten. Hij noemt Posada Carriles de “Bin Laden van Latijns Amerika” en hij hoopt Uncle Sam nog eens voor het oog van de wereld met de billen bloot te kijk te zetten zoals hij dat vijf jaar geleden met de zaak Elian Gonzales heeft gedaan. Toen zag de regering Clinton zich verplicht ondanks fel verzet van de anti-Castro Cubanen in Miami, de negenjarige Elian, die als bootvluchteling in Miami was aangespoeld, naar Cuba te laten terugkeren. Nu staat president Bush voor een gelijksoortig dilemma: zijn Cubaanse vrienden in Miami tegen de haren strijken of een notoire terrorist een rustige oude dag laten slijten in de Verenigde Staten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Johan Depoortere
johan@noswash.com


Meer over Posada Carriles
http://www.periodico26.cu/english_new/cuba/suspicious190405.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55031-2005Apr14.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58297-2005Apr16.html

Voor de aficionados van complottheorieën:
http://www.vheadline.com/readnews.asp?id=30759

Over de Bush-dynastie en haar banden met de inlichtingendiensten:
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,851913,00.html

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0670032646/qid=1113947335/sr=2-1/ref=pd_bbs_b_2_1/104-1568156-1432735

No comments: